Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Souhlasím

Kategorie

Menu

Prihlásenie

Vysvetlenie pojmov regulácia

Hystereze

Rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou.
Pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne při 20°C a znovu sepne při 19°C (viz graf).
Pro správnou funkci hystereze je nutné nastavit parametry podle druhu topného systému.

graf_hyst

 

PI regulace

PI = proporcionálně integrační regulace
Princip PI regulace spočívá v porovnání aktuální teploty místnosti s požadovanou
teplotou. Cílem PI regulace je dosáhnout a udržovat požadovanou teplotu bez překmitů (viz graf). Pro správnou funkci PI regulace je nutné nastavit parametry regulace, podle druhu topného systému a s ohledem na tepelnou setrvačnost místnosti.

graf_pi

PID regulace

PID = proporcionálně integračně derivační regulace
Principem PID je kontinuální porovnávání aktuální teploty místnosti s požadovanou teplotou a automatická adaptace regulátoru daným podmínkám.
Je to nejdokonalejší spojitá regulace, lze dosáhnout nejen krátké doby regulace, ale i vysoké přesnosti bez trvalé regulační odchylky. Optimální parametry regulace si termostat nastaví automaticky sám s ohledem na druh topného systému a tepelnou setrvačnost místnosti.

V našich termostatech, které umožňují PID regulaci je minimální doba zapnutí  vnitřně nastavena na 2 minuty, pásmo proporcionality 2°C, časový interval je automaticky dopočítáván podle aktuálních teplotních podmínek.

 

graf_pid

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty (ta musí být vždy menší než 20°C). Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

Tuto závislost vyjadřují uvedené ekvitermní křivky (pro požadovanou teplotu místnosti 20°C), podle kterých volíme požadovanou teplotu vody topného systému. Termostat vypočítá teplotu topné vody podle zvolené ekvitermní křivky, kterou následně posílá do kotle. Kotel pak reguluje teplotu topné vody na požadovanou hodnotu. Je nutné volit strmost křivky podle topného systému, aby nedocházelo k trvalému přetápění nebo nedotápění objektu. Volba správné křivky pro daný systém je dlouhodobou záležitostí a je nutné testovat systém při různých
venkovních teplotách! Vnitřní teplotu v místnostech (kde není umístěn termostat) je vhodné upravovat např. regulací termostatickými hlavicemi. Teplota vody topného systému je omezena min. a max. hranicemi, které jsou nastaveny teplotním rozsahem! Při této regulaci musí být u kotle vždy připojené venkovní čidlo!

 

graf_ekv

Pro názornější výběr ekvitermních křivek a parametrů doporučujeme:
https://history.elektrobock.cz/Equitherm

 Je nám ľúto, ale žiadny produkt nebol nájdený.